Pracownicy

Pracownicy ośrodka

Osoby Wykonywane zadania Pokój Telefon
Krzysztof Preisner Dyrektor Ośrodka 217 75 64 73 251
Małgorzata Wojtczak Sekretariat 216 75 64 73 251
Joanna Ćwiczyńska Sprzedaż map oraz danych z EGiB 215 75 64 73 253
Katarzyna Rąpała Kontrola operatów 211 75 64 73 257
Ewelina Mazurek Zgłaszanie prac geodezyjnych 213 75 64 73 255
Hanna Piwowarska-Pęcikiewicz Zgłaszanie prac geodezyjnych 214 75 64 73 254
Angelika Wolak Zasób Geodezyjny 212 75 64 73 256
Elżbieta Musiał Zasób Geodezyjny 212 75 64 73 256
Michał Łacek Ewidencja Gruntów i Budynków 207
Anna Mirek Ewidencja Gruntów i Budynków 209
Katarzyna Karkowska Ewidencja Gruntów i Budynków 209
Magdalena Adamczyk Ewidencja Gruntów i Budynków 209
Paweł Wróbel Ewidencja Gruntów i Budynków 207
Witold Holli Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 218 75 64 73 265
Grażyna Nawalaniec Główny Księgowy 204 75 64 73 264
Barbara Marciniszyn Księgowy 204 75 64 73 264
Jakub Sławiński Informatyk, koordynacja sieci uzbrojenia terenu 205 75 64 73 263
Dariusz Matuszewski Główny geodeta informatyk 205 75 64 73 262