Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jeleniej Górze

Informacje ogólne

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
Adres:
58-506 Jelenia Góra, ul. Podchorążych 15
Telefon:
75 64 73 251 - sekretariat
Fax:
75 64 73 252
Email:
podgik@podgik.jgora.pl
Serwis WMS:
http://podgik.jgora.pl/geoserver/wms
Dyrektor ośrodka:
Krzysztof Preisner
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30
Godziny obsługi interesantów:
od poniedziałku do piątku: 8.00-15.00
Godziny obsługi geodetów:
od poniedziałku do piątku: 8.00-13.00
Numer konta bankowego:
Getin Noble Bank S.A.
54 1560 0013 2176 1948 9000 0001

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego, utworzoną na podstawie Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XLIX/286/10 z dnia 26 października 2010r.

Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta Jeleniogórski, przy czym w sprawach związanych z realizacją zadań z dziedziny geodezji i kartografii nadzór i kontrolę sprawuje za pośrednictwem Geodety Powiatowego.

Terenem działania jest powiat jeleniogórski.

Przedmiotem działalności PODGiK jest:

  • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – podstawowa mapa kraju
  • Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
  • Prowadzenie obsługi technicznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)

Aktualności

16 czerwca 2016r. - Awaria telefonów

Dnia 16 czerwca 2016r. z powodu awarii telefonów kontakt z PODGiK jest utrudniony. W sprawach pilnych prosimy o kontakt email pod adresem podgik@podgik.jgora.pl. Przepraszamy za utrudnienia.


5 czerwca 2015r. - ośrodek nieczynny

Dnia 5 czerwca 2015r. ośrodek będzie nieczynny. Na ten dzień Dyrektor PODGiK wyznacza dodatkowy dzień wolny w zamian za swięto wypadajace w sobotę w dniu 26 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora PODGiKpdf
20 kwietnia 2015

4 maja 2015r. - ośrodek nieczynny

Dnia 4 maja 2015r. ośrodek będzie nieczynny. Na ten dzień Dyrektor PODGiK wyznacza dodatkowy dzień wolny w zamian za swięto wypadajace w sobotę w dniu 15 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora PODGiKpdf
20 kwietnia 2015

2 maja 2013r. - ośrodek nieczynny

Dnia 2 maja 2013r. ośrodek będzie nieczynny. W zamian, interesanci będą obsługiwani w sobotę 11 maja 2013r. w godzinach 8:00 do 15:00.

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora PODGiKpdf
24 kwietnia 2013

Serwis WMS powiatu jeleniogórskiego

Uruchomiliśmy serwis WMS, prezentujący mapę ewidencyjną powiatu jeleniogórskiego.
Adres usługi WMS:

http://podgik.jgora.pl/geoserver/wms

Mapę można podczytać wykorzystując dowolny program GIS’owy (np. darmowy QuantumGIS).
Niekiedy występuje konieczność wymuszenia wersji 1.1.1. Adres WMS przyjmie wtedy następującą postać:

http://podgik.jgora.pl/geoserver/wms?version=1.1.1


10 stycznia 2013 - Henryk Karkowski

Mapa ewidencyjna - informacja

Mapa ewidencyjna jest obecnie uruchamiana w trybie pełnoekranowym. W związku z tym pobierane jest więcej danych z naszego serwera, przez co system może wolniej pracować. Mapa będzie działać szybciej, gdy zostanie uruchomiona w mniejszym oknie. W niedługim czasie serwis zostanie zainstalowany na nowym serwerze i problem zostanie rozwiązany.


8 sierpnia 2012 - Henryk Karkowski

Mapa ewidencyjna - nowe warstwy

Zostały dodane warstwy podkładowe z serwisu Google Maps: Ulice, Satelita i Teren. Została uaktualniona również biblioteka OpenLayers wykorzystywana do wyświetlania mapy. W przypadku gdyby, mapa wyświetlała się nieprawidłowo, należy odświeżyć cache przeglądarki (CTRL-F5) , aby nowe pliki zostały zaczytane.


8 września 2011 - Henryk Karkowski

Mapa ewidencyjna - nowa funkcja

Została dodana możliwość pomiaru odległości, oraz powierzchni poprzez wskazanie myszą. Staramy się aktualizować mapę raz w tygodniu. Data ostatniej aktualizacji znajduje się w zakładce mapy ewidencyjnej.


22 czerwca 2011 - Henryk Karkowski

Mapa ewidencyjna - aktualizacja danych

Mapa ewidencyjna została zaktualizowana na dzień 12 kwietnia 2011r. Do mapy dodano ikonę powiększania oknem, oraz panel włączania/wyłączania warstw. Panel warstw otwiera się po kliknięciu w "plusik" umieszczony, po prawej stronie mapy. Wyłączono opcję poruszania się po mapie z użyciem klawiatury.


13 kwietnia 2011 - Henryk Karkowski

Uruchomiliśmy testowo serwis dostępu do mapy ewidencyjnej

05 kwietnia 2011 roku uruchomiliśmy testowo internetowy serwis dostępu do mapy ewidencyjnej. Serwis dostępny jest w zakładce: "Mapa ewidencyjna". Mapa publikowana jest obecnie w układzie współrzędnych "2000" (EPSG: 2176). Dane są aktualne na dzień 04 kwietnia 2011. Mogą one zostać wykorzystane jedynie do lokalizacji przestrzennej działki, lub oszacowania jej powierzchni. Znaczna część obiektów mapy została wprowadzona metodą digitalizacji rastra. Mapa nie może być wykorzystywana, do żadnych czynności związanych z ustalaniem granic. Mapę można przeglądać korzystając z ikon nawigacyjnych, kursorów klawiatury (strzałki), lub przesuwać myszą przy wciśniętym lewym klawiszu. Zbliżanie i oddalanie następuje po wciśnięciu klawiszy '+' i '-', lub po przekręceniu kółka myszy. Aktualnie serwis nie posiada opcji wyszukiwania obiektów. W miarę możliwości, postaramy się dodawać nowe funkcje usprawniające korzystanie z mapy.


05 kwietnia 2011 - Henryk Karkowski
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, 58-508 ul. Podchorążych 15. Tel.: 75 64 73 251
© 2011-2013 PODGiK Jelenia Góra, Webmaster:Bendryk