Pliki do pobrania

Umowa i.Rzeczoznawca
Umowa i.Komornik
Umowa i.Projektant
Umowa i.Kerg
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów
Wniosek o wydanie innych dokumentów zasobu geodezyjnego niż wypis/wyrys
Wniosek ogólny „P” (wymagany do wniosków: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8) 
Wniosek „P1” – wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków
Wniosek „P2” – wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków 
Wniosek „P3” – wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
Wniosek „P4” – wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000 (BDOT500) 
Wniosek „P5” – wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości 
Wniosek „P6” – wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB 
Wniosek „P7” – wniosek o udostępnienie innych materiałów
Wniosek „P8” – udostępnienie innych materiałów
Wniosek o wprowadzenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Inne pliki:

Identyfikatory obiektów bazy danych powiatu jeleniogórskiego
Arkusze mapy ewidencyjnej powiatu jeleniogórskiego
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Program do konwersji współrzędnych, dla układów: 1965 – 2000 zip
Cyferka – program do obliczania cyfry kontrolnej numeru Księgi Wieczystej zip
Podręcznik użytkownika systemu Geo-Info i.Net (link do strony producenta)
Przewodnik programu Geo-Info i.Kerg (link do strony producenta)