Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jeleniej Górze

Ogłoszenia

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY


oGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWYpdf

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Szkolenie dla geodetów
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, 58-506 ul. Podchorążych 15. Tel.: 75 64 73 251
© 2011-2013 PODGiK Jelenia Góra.