Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jeleniej Górze

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności PODGiK jest prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części dotyczącej powiatu karkonoskiego.

  1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – podstawowa mapa kraju:
  1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków:
  1. Prowadzenie obsługi technicznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP):
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, 58-506 ul. Podchorążych 15. Tel.: 75 64 73 251
© 2011-2013 PODGiK Jelenia Góra.