Jakuszyce - trasy biegowe
2000: WGS84:
© 2013 Bendryk