Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jeleniej Górze

Pliki do pobrania

Druki i podania:
Nazwa dokumentuPobierz
Umowa Użytkownika iKomornikpdf doc
Umowa Wykonawcy iKergpdf doc
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntówpdf
Wniosek o wydanie innych dokumentów zasobu geodezyjnego niż wypis/wyrysxls
Wniosek ogólny "P" (wymagany do wniosków: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8)pdf
Wniosek "P1" - zbiór danych ewidencji gruntów i budynkówpdf
Wniosek "P2" - rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiBpdf
Wniosek "P3" - mapa ewidencji gruntów i budynków i mapa zasadniczapdf
Wniosek "P4" - o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości pdf
Wniosek "P5" - o udostępnienie zbiorów danych GESUTpdf
Wniosek "P6" - udostępnienie zbiorów danych BDSOGpdf
Wniosek "P7" - udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500pdf
Wniosek "P8" - udostępnienie innych materiałów pdf
Zgłoszenie pracy geodezyjnej "ZG" xls
Wniosek o wprowadzenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków doc
Wniosek o wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów wynikających z umowy dzierżawypdf doc
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnychpdf doc tif
Protokół weryfikacji pracy geodezyjnejpdf doc tif
Zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowejpdf doc ptif
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynkupdf
Arkusz danych ewidencyjnych budynkupdf
Spis dokumentów operatu technicznegopdf
Inne pliki:
NazwaPobierz
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczejpdf
Identyfikatory obiektów bazy danych powiatu jeleniogórskiegopdf doc
Arkusze mapy ewidencyjnej powiatu jeleniogórskiegopdf
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędniczepdf
Program do konwersji współrzednych, dla układów: 1965 - 2000zip
Cyferka - program do obliczania cyfry kontrolnej numeru Księgi Wieczystejzip
Stanowisko Głównego Geodety Kraju dotyczące problematyki związanej z podziałami nieruchomościpdf
Podręcznik użytkownika systemu Geo-Info i.Net (link do strony producenta)pdf
Przewodnik programu Geo-Info i.Kerg (link do strony producenta)pdf
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, 58-508 ul. Podchorążych 15. Tel.: 75 64 73 251
© 2011-2013 PODGiK Jelenia Góra.